Project management

Project management

Research and developement

PROJECT MANAGEMENT

Produktudvikling kræver ud over tekniske kompetencer en sikker tilrettelæggelse af opgaverne og et godt og konstruktivt samspil mellem alle projektets aktører

Uddannede projektledere

Vores medarbejdere har erfaring med projektledelse og har deltaget i mange komplekse projektsammenhænge.

Vores mangeårige erfaring fra flere udviklingsprojekter betyder, at vi agerer professionelt og teamorienterede – uanset om det er i rollen som projektmedarbejder eller projektleder.

Technolution har erfaring med produktudvikling inden for mange forskellige felter og i mange forskellige typer og størrelse af virksomheder. Viden herfra udnyttes til at sammensætte teams samt udarbejde sikre projektplaner og budgetter.

Vi er trænede i at udarbejde solide beslutningsgrundlag med gode illustrationer af muligheder og belysning af relevante konsekvenser til støtte for en sikker og effektiv beslutningsproces.
Technolution råder over en værktøjskasse for projektledelse så planlægning, opfølgning og rapportering sker efter fastlagte rammer. Desuden sikres, at kommunikationen med kunden og øvrige interessenter bliver strømlinet og effektiv.

referencer

Vil du vide mere?

Michael Mikkelsen

Projektleder